• Dnes je: Sobota 08. mája 2021 meniny má Ingrida

Príčiny nadváhy a obezity

Príčiny nadváhy a obezity

Za vznik a pretrvávanie nadváhy (a následnej obezity) môže vzájomná interakcia viacerých genetických a vonkajších faktorov.

Okrem genetických faktorov, ktoré sú nám dané, existuje množstvo vonkajších faktorov s ktorými vieme či už jednoduchšie, alebo ťažšie pracovať a ovplyvňovať ich v svoj prospech.

Zložitejšie je to s niektorými zlomovými obdobiami, kedy sa kilá navyše na nás často doslova lepia a môžu byť spúšťačom rýchlejšieho naberania váhy. Sú to hlavne stresové obdobia, osobné, rodinné či pracovné problémy a obdobia, kedy sa zúži čas na pohybovú aktivitu vplyvom rôznych životných situácií (ukončenie športovej činnosti, založenie rodiny, nástup do zamestnania, odchod do dôchodku a podobne). U dievčat môže byť často zlomovým obdobím dospievanie, neskôr tehotenstvo a obdobie po ňom či klimatérium (prechod) – čo predstavuje zásah do celej fyziológie organizmu.

Príčiny vzniku nadváhy môžeme zjednodušene rozdeliť do siedmich základných bodov:

1. Genetická predispozícia

Genetická podmienenosť obezity je nepopierateľná. Pokiaľ sú obaja rodičia obézni, zvyšuje sa pravdepodobnosť výskytu obezity aj u dieťaťa (pravdepodobnosť je približne 80%). Pri pevnej vôli, správnom stravovaní a dostatočnej telesnej aktivite sa dá samozrejme bojovať a úspešne eliminovať obezitu aj v tomto prípade.

2. Príjem a výdaj energie

Nepomer medzi príjmom a výdajom energie patrí k úplne základnej a najčastejšej príčine vzniku nadváhy. K tomuto nepomeru dochádza nadmerným príjmom energie - nesprávne stravovacie návyky (hlavne zvýšený príjem tukov) a nedostatočným výdajom energie - nedostatok fyzickej aktivity, čo má za následok pribúdanie tukových buniek na úkor svaloviny.

3. Metabolické vplyvy

Aj metabolické vplyvy sa skutočne veľkou mierou podieľajú na prítomnosti nadváhy. Hoci je „zlý metabolizmus“ často len výhovorkou, svoj podiel na tendencii ľahšieho a rýchlejšieho priberania u niektorých ľudí skutočne má. Existujú rôzne individuálne (prevažne geneticky kódované) faktory, ktoré ovplyvňujú energetickú rovnováhu jednotlivca. Nadváha sa tak môže objaviť u jednotlivca, ktorý nekonzumuje výrazne viac ako ostatní (ktorí s nadváhou problém nemajú). Jeho udržanie primeranej váhy tak vyžaduje zabezpečenie väčšieho výdaju energie (viac pohybu) a zvýšenú opatrnosť pri zostavovaní jedálnička.

4. Hormonálne vplyvy

Jednou z príčin vzniku nadváhy môže byť aj hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy), alebo Cushingov syndróm (zvýšená hladina hormónov kôry nadobličiek). Treba však zdôrazniť, že obezita v dôsledku choroby sa objavuje len pri minimálnom percente prípadov v porovnaní s ostatnými.5. Lieky

Niektoré druhy liekov (najmä hormonálne liečivá, antidepresíva) môžu zvyšovať chuť k jedlu.

6. Stravovacie návyky

Na vplyv nadváhy výrazne vplývajú už v detskom období stravovacie zvyklosti - návyky rodiny v oblasti stravovania, ale aj vštepené sklony k množstvu pohybu. Model správania (napr. zostavovanie denného jedálnička) ktorý je od narodenia neoddeliteľnou súčasťou výchovy, si tak nesieme aj do neskoršieho vývojového obdobia. Jednoducho povedané, dieťa si veľmi ľahko v rannom veku vytvorí stereotypy, ktorých sa bude pridržiavať celý život.

7. Psychologické faktory

U niektorých ľudí býva často príjem potravy (jeho množstvo a zloženie) výrazne ovplyvnený niektorými emočnými situáciami, napr. zvýšená psychická záťaž, stres a napätie, depresie, flustrácia, osamelosť a podobne. U viacerých ľudí môžeme pozorovať silnú súvislosť medzi stravovacími návykmi a emóciami, či už zápornými alebo kladnými. Príjem, množstvo a skladba potravín nie je často daný fyziologickou potrebou, ale je podmienený emočným prežívaním.

Celosvetový problém nadváhy a obezity postihuje až polovicu obyvateľstva zemegule. Na Slovensku trpí nadváhou približne až 25% mužov a 22% žien.

K rastúcej tendencii nárastu počtu obéznych ľudí (okrem individuálnych faktorov) prispievajú aj niektoré spoločenské zmeny a celosvetové procesy, napr. rýchly ekonomický rast, modernizácia, urbanizácia či globalizácia obchodných reťazcov.


Zvýšenému výskytu obezity výrazne prihráva trend nadmernej konzumácie a celkovej tendencie k znižovaniu fyzickej aktivity.